ارور E3 کولرگازی

نوشته شده توسط سجاد رفیعی on . Posted in دسته بندی نشده

E3 محافظت از فشار پایین کمپرسور (فشار کمپرسور از حد استاندارد پایین تر رفته است)

 

تعمیرات کولرگازی تعمیرات کولر گازی ایستاده تعمیرات کولر گازی داکت تعمیرات کولر گازی جنرال تغمیر کولرگازی تراست تعمیر کولر گازی هایسنس تعمیرکولر گازی ال جی تعمیر کولر گازی میدسوبیشی تعمیر کولر گازی مدیا تعمیرکولر گازی تعمیر کولر گازی تعمیر کولر گازی

تعمیر کولرگازی ارورE3

نوشته شده توسط سجاد رفیعی on . Posted in دسته بندی نشده

E3 محافظت از فشار پایین کمپرسور (فشار کمپرسور از حد استاندارد پایین تر رفته است)

 

تعمیرات کولرگازی تعمیرات کولر گازی ایستاده تعمیرات کولر گازی داکت تعمیرات کولر گازی جنرال تغمیر کولرگازی تراست تعمیر کولر گازی هایسنس تعمیرکولر گازی ال جی تعمیر کولر گازی میدسوبیشی تعمیر کولر گازی مدیا تعمیرکولر گازی تعمیر کولر گازی تعمیر کولر گازی

 

تعمیرات کولر گازی ارورE2

نوشته شده توسط سجاد رفیعی on . Posted in دسته بندی نشده

تعمیرات کولر گازی ارورE2

 

محافظت از یخ زدگی یونیت داخلی تعمیرات کولرگازی تعمیرات کولر گازی ایستاده تعمیرات کولر گازی داکت تعمیرات کولر گازی جنرال 

تعمیرات کولر گازی ارورE1

نوشته شده توسط سجاد رفیعی on . Posted in دسته بندی نشده

تعمیرات کولر گازی ارورE1

 

محافظت از فشار بالای کمپرسور (فشار کمپرسور از حد استاندارد بالاتر رفته است)تعمیرات کولر گازی تعمیرات کولر گازی اجنرال تعمیرات کولر گازی الجی تعمیرات کولر گازی توشیبا تعمیرات کولر گازی جنرال تعمیرات کولر گازی سامسونگ

ارور E04 کولرگازی ایستاده

نوشته شده توسط سجاد رفیعی on . Posted in دسته بندی نشده

ارورE04 کولر گازی ایستاده  تعمیرات کولر گازی وی ار اف تعمیرات کولر گازی تراست تعمیرات کولر گازی مدیا تعمیرات کولر گازی سامسونگ تعمیرات کولر گازی هایسنس تعمیرات کولر گازی ال جی تعمیرات کولر گازی میتسوبیشی.تعمیرات کولر گازی جنرال تعمیرات کولر گازی اجنرال تعمیرات کولر گازی بوش تعمیرات کولر گازی اوجنرال

تعمیرات کولر گازی ارورe04  کولر گازی ایستاده 3فاز مربوط به کابل های ورودی 3فاز میباشد که علت ان بخاطربهم ریختن سیکنال فازها است

رفع عیب کابل برق سه فاز s  وt را  جابجا کنید کولرگازی را ازبرق اصلی خاموش و روشن کنید